Gaetano Vastola

Gaetano Vastola

Player Details

Name: Gaetano Vastola

Club: Lanciano

Squad: 17

Position: Defender