Sun 31st August

  • US Open

Day 7, Sky Sports 3 HD (16:00)

Mon 1st September

  • US Open

Day 8, Sky Sports 3 (16:00)

Tue 2nd September

  • US Open

Day 9, Sky Sports 3 HD (16:00)

Wed 3rd September

  • US Open

Day 10, Sky Sports 3 HD (16:00)

Thu 4th September

  • US Open

Day 11, Sky Sports 3 HD (00:00), Sky Sports 3 HD (17:00)

Fri 5th September

  • US Open

Day 12, Sky Sports 3 HD (17:00)

Sat 6th September

  • US Open

Day 13, Sky Sports 3 HD (17:00)

Sun 7th September

  • US Open

Day 14, Sky Sports 3 HD (21:45)

Mon 8th September

  • US Open

Day 15, Sky Sports 3 HD (21:00)