Search Profiles:

  • Jose Barajas

Date Pos Ride SP Course Dist Going Class Trainer
25/5/2015 6/12 Janie Babe (USA) 15/1 Albu 5f Gordon Yerke
18/5/2015 10/10 Real Mcgee (USA) 15/1 Albu 6f Adrian Alvarez
14/5/2015 2/7 Banana Cream Pie (USA) 15/1 Albu 6f Ramon Gallegos
9/5/2015 9/9 Real Mcgee (USA) 10/1 Albu 5f Adrian Alvarez
6/5/2015 3/10 Banana Cream Pie (USA) 8/1 Albu 5f Ramon Gallegos
6/5/2015 9/9 Silvers Due (USA) 10/1 Albu 6f Adrian Alvarez
2/5/2015 5/8 Frosty Suprise (USA) 10/1 Albu 8f Adrian Alvarez