Search Profiles:

  • Jane Magrell

Date Pos Ride SP Course Dist Going Class Trainer
17/5/2015 3/7 Brahms Belle (USA) 7/2 Pres 6f S Kintz
17/5/2015 3/7 Threadbare Alibi (USA) 9/2 Pres 6f S Kintz
12/5/2015 2/5 Wasted (USA) 6/5 Moun 2f Daryl Ezra
11/5/2015 4/10 K's Boywonder (USA) 10/1 Moun 5f S Kintz