Kum-Chol Choe

Kum-Chol Choe

Player Details

Name: Kum-Chol Choe

Position: Striker