Yusuke Tasaka

Yusuke Tasaka

Player Details

Name: Yusuke Tasaka

Club: Bochum

Squad: 8

Position: Midfielder