Gaku Shibasaki

Gaku Shibasaki

Player Details

Name: Gaku Shibasaki

Position: Midfielder