Takuto Hayashi

Takuto Hayashi

Player Details

Name: Takuto Hayashi

Position: Goal Keeper