Toni Monteiro

Toni Monteiro

Player Details

Name: Toni Monteiro

Club: Sparta Rotterdam

Squad: 17

Position: Midfielder