Yoshikatsu Kawaguchi

Yoshikatsu Kawaguchi

Player Details

Name: Yoshikatsu Kawaguchi

Date of birth: 15/08/1975

Place of birth: Japan

Height: 1.79m

Position: Goal Keeper