Select a Team

Italian Serie A

Atleti Azzurri d'Italia (ATT 15,000) 20th January 2013 - Kick off 14:00 Ref: P Tagliavento

Atalanta Atalanta vs Cagliari Cagliari

Atalanta 1

G Stendardo (57)
L Giorgi (S/O 79)

ft

Cagliari 1

M Canini (og 2)

Atalanta Last 6

Cagliari Last 6