FC Halifax v Barnet

Vanarama National League

  • 3:00pm Saturday 7th September
  • The Shay Stadium  
FT

Halifax 2

S McManus (21),  L Maynard (50)

Barnet 1

C Weston (65)